Góry pojawiające się we śnie mogą mieć wiele znaczeń. Sennik góry oznacza jako miejsca osiągania celów i pokonywania przeszkód stojących na drodze. Odczucia względem gór oznaczać będą zapatrywanie się na możliwości i aktualne zdolności psychiczne do pokonywania trudności. Wysokie góry oznaczają, że postawione cele są ambitne, ale mogą być bardzo trudne do osiągnięcia. Niskie góry, pagórki mogą symbolizować, że zbyt często idziesz na łatwiznę.

Wspinaczka wysokogórska - interpretacja snu

Jeżeli we śnie wspinasz się na wysokie góry, idziesz w górę, oznacza to podjęcie próby realizacji dawno zamierzanych, trudnych do wykonania celów. Nie ustawaj w staraniach, by wędrówka zakończyła się sukcesem. Musisz jednak zachować ostrożność, by podróż nie zakończyła się niebezpiecznym upadkiem. Jeżeli podczas wspinaczki odpoczywasz, symbolizuje to konieczność przerwy w życiu codziennym, wyjazdu na wakacje czy urlop w celu zaczerpnięcia sił.

Zdobycie szczytu góry - znaczenie

To osiągnięcie dawno zamierzonego celu. Może również oznaczać niespodziewane wynagrodzenie za ogrom pracy, jaki włożyłeś w coś, nie oczekując za to żadnej zapłaty.

Góry lodowe

To symbol spraw, które okażą się bardziej złożone lub rozległe niż wydawały się na początku. Mogą również oznaczać kłopoty, które mimo pozornego pokonania powracają.

Góra wulkaniczna - znaczenie snu

Jeżeli wulkan jest uśpiony, symbolizuje załagodzenie trudnej sytuacji, ale nie rozwiązanie problemu do końca.. Wulkan z wylewającą się lawą bądź erupcja wulkanu to duża sytuacja konfliktowa w najbliższym otoczeniu. Obserwacja wulkanu z daleka może oznaczać twoje wycofanie, jeżeli natomiast uciekasz przed wybuchem wulkanu, to będziesz w centrum wydarzeń.

Schodzenie z gór

To zakańczanie etapu w życiu, odpoczynek po ciężkiej pracy.

Wędrówka górska z przewodnikiem

Oznacza, że masz kogoś, kto wspiera Cię w Twoich działaniach. Może symbolizować bezpieczeństwo podjętych działań, trafny wybór ścieżki życiowej.

Góra w chmurach

Równowaga duszy i ciała. Jeżeli obserwujesz ją we śnie z daleka, może również oznaczać nieosiągalne cele, do których nie jesteś w stanie się zbliżyć.

Zobacz znaczenie innych snów